– Avgifter og kostnader knyttet til bil har blitt et komplett umulig landskap å navigere i

Bilpolitikk

Støre-regjeringens foreslåtte avgiftsøkninger gjør at vanlige familiebiler blir flere titalls tusen kroner dyrere. Måten de bilrelaterte avgiftene skrus opp på fra år til år gjør avgiftssystemet nærmest umulig for folk å forholde seg til. Regjeringen må snarest gjøre tiltak for å gjøre hverdagen mer forutsigbar for norske bilister.

Av Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

KNA har over lengre tid etterlyst en gjennomgang av bilavgiftene som vil sørge for en smidig, forutsigbar og rettferdig avgiftspolitikk i omstillingen fra fossil til fornybar bilpark. Foreløpig har det blitt vist liten vilje fra politikerne til å løfte en større debatt om fremtidens bilavgifter. I stedet ser vi utslag som eksempelvis i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, hvor det plutselig kommer nye og høyere bilavgifter for å få budsjettet til å gå opp. Det gjør det uforutsigbart og rokker ved legitimiteten til avgiftssystemet når en vanlig norsk familie som har bestilt en ny bil må ut med opp mot 100.000 kroner ekstra for bilen på grunn av avgifts-hoppet regjeringen forslår fra nyttår.

Audi e-tron er en av Norges mest populære familiebiler. De som har bestilt seg denne bilen kan, om regjeringens forslag til statsbudsjett får flertall i stortinget, vente seg en ekstraregning på mellom 41.000 kr og 98.000 kr bare i avgifter om den kommer etter nyttår. Dette synliggjør hvor uforutsigbare og uoversiktlige reguleringene av dagens bilavgifter er.

Avgiftsregimet må endres

Vi har forståelse for statens behov for å revidere eksisterende system for bilavgifter, hvor man henter inn igjen de årlige avgiftsinntektene som er tapt på grunn av elbilincentiver. Dette må imidlertid skje på en langt mer forutsigbar måte. KNA er opptatt av at avgiftsregimet blir bærekraftig og rettferdig på kort og lang sikt – både for bilistene, staten og miljøet. En for brå omdreining av avgiftssystemet vil særlig ramme folk med dårlig råd og folk bosatt i distriktene. I tillegg vil risikoen øke for at det totale avgiftstrykket bli for høyt på bilistene om man ikke inkluderer alle avgifter, herunder også bompenger som en bruksavgift.

Tiden for endring har kommet

Hvis bilavgiftene både skal gi staten inntekter og medvirke til atferdsendring for å oppnå målet om at alle nye biler fra 2025 skal være nullutslipp, må flere delta i drøftelsene om hvordan avgiftsregimet bør være. Hensynet til forbruker, bransje og stat må ivaretas.

Mens KNA i mange år har etterlyst en større, overordnet avgiftsdebatt, fortsetter regjering og storting å skru opp eksisterende avgifter og finne opp nye for å få statsbudsjettet til å gå i hop. Nå har tiden kommet for å endre måten det politiske verkstedet knyttet til bilavgifter fungerer på. For dagens system, hvor politikerne nærmest etter innfallsmetoden regulerer opp bilavgiftene, har avgifter og kostnader knyttet til bil blitt et komplett umulig landskap å navigere i.