Strømprisene gir enda en grunn til å velge ladestasjon

Bilist

En analyse utført av den tyske bilorganisasjonen ADAC viser at det er et betydelig strømtap fra stikk-kontakten til batteriet. – Dette er bare en av flere grunner til å velge ladestasjon hjemme, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Andreas Holsvik
26. september 2022

Mens de fleste elbileiere har installert ladestasjoner hjemme, er det fremdeles noen som lader fra stikkontakt hjemme. Fra 1. juli i år trådte installasjonsnormen NEK 400 i kraft, og det ble ulovlig med nye stikk-kontakt-installasjoner for elbillading. Det er mange gode grunner til å installere ladestasjon hjemme – en av de er strømtapet på nød-ladere (ladere med stikk-kontakt) som igjen vil gi økte strømkostnader. En analyse utført av den tyske bilorganisasjonen ADAC viser at ladetapet kan være opp til 30%. Med dagens strømpriser kan det koste deg dyrt. ADAC er Europas største motororganisasjon og en av mange bilorganisasjoner KNA samarbeider med internasjonalt gjennom FIA.

– Sikkerhet er hovedargumentet

Seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Elbilforeningen sier de i mange år har forsøkt å oppfordre elbileierne til å installere ladestasjon hjemme. Den beskjeden har norske elbilister tatt: I 2015 var det bare 13 prosent som svarte at de brukte ladeboks i Elbilforeningens årlige undersøkelse (Elbilisten).

I 2022 var andelen vokst til 83 prosent, som igjen betyr at brorparten av landets elbilister lader trygt.

Anbefaler ladeboks: Ståle Frydenlund (Foto: Elbilforeningen)

– De åpenbare grunnene til å velge ladeboks er sikkerhet og tidsbruk. På de moderne elbilene med størst batteripakker (><100 kWt) kan det ta opp mot 50 timer å lade fullt med nødlader. Med ladeboks (3,6-7,2 kW) kuttes ladetiden typisk til 15-25 timer (dersom man har nett med 400 volt, og er villig til å betale for effekten, er maks ladefart hjemme 22 kW. Da kan ladetiden komme helt ned på 5-6 timer), sier Frydenlund.

Han sier sikkerhet har vært og er hovedargumentet for å bruke ladeboks. Ved bruk av ladeboks har Elbilforeningen ikke registrert noen tilfeller av branntilløp.

– Med en stikkontakt kan man aldri vite helt sikkert, og den er uansett ikke designet for så langvarige strømtrekk. Det i seg selv er et tydelig signal om at tiden har løpt fra bruk av stikkontakt til lading.

Aktualiseres av strømprisene

De skyhøye strømprisene har ført til store kostnadsøkninger for elbileierne. Frydenlund ser at strømprisen ytterligere aktualiserer problemstillingen knyttet til tap på nødladere.

– Det er flere grunner til at ladetapet blir mye større ved bruk av nødlader, en bruk som bør være svært unntaksvis. En av dem er mindre kabeltverrsnitt fram til stikkontakt (ned til 1,5 mm2 på en 10A-kurs), en annen grunn er at langt ladeforløp – på grunn av lav effekt – i seg selv medfører ditto økning i tap.

– Med ladeboks er tilførselskabelen tykkere, effekten høyere og ladetiden kortere. Dersom du i tillegg har en smart ladeboks, kan du sørge for å lade opp bilen når strømmen er billigst. Teknologien gjør jobben for deg.

Anbefaler ladeboks: – Strømtap er bare en av flere grunner til å velge ladestasjon hjemme, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Ny installasjonsnorm

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner som trådte i kraft fra 1. juli i år. Tidligere anbefaltes ikke lading med vanlig stikkontakt, men fra 1. juli 2022 må du få installert ladestasjon om du skal etablere et nytt ladepunkt til bilen din hjemme. Det gjør ladingen raskere og tryggere. Heller ikke industrikontakter er godt nok lenger. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, så dersom du allerede har en godkjent installasjon, blir den ikke ulovlig.