Norges viktigste bilpolitiske verksted

Bilist

KNA er Norges første bilklubb og har vært en premissleverandør for bil- og trafikkpolitiske spørsmål i over 126 år. – Medlemmene ønskes velkommen inn i diskusjonen om fremtiden for norske bilister, sier generalsekretær, Børre Skiaker.

KNA ble stiftet før bilbestanden ble tresifret i Norge, og siden har KNA vært sterk pådriver for å etablere motorferdsel i Norge, og arbeidet for bedre veier, infrastruktur, trafikkregler og trafikksikkerhet, samt utviklet en trygg bilsport i Norge. KNA var den 13. medlemsklubben av den internasjonale bilorganisasjonen FIA, arrangerte landets og en av verdens første bilutstillinger i 1909 og arrangerte Norges første billøp på isen i Bunnefjorden i 1912. I det hele tatt går historien om bilismen i Norge hånd i hånd med KNAs historie.

– Engasjer deg i klubben

KNA har et utstrakt politisk arbeid, og administrasjonen jobber tett opp mot politiske beslutningspersoner for å ivareta bilistenes interesser. Klubben har også et eget bilpolitisk utvalg som blant annet utvikler forslag til bilpolitisk program og det er i det hele tatt stort engasjement blant mange av medlemmene knyttet til bil- og trafikkpolitiske saker. Generalsekretær, Børre Skiaker oppfordrer medlemmer til å engasjere seg i bilpolitiske spørsmål. – Min oppfordring til alle våre medlemmer er å engasjere seg i klubben, og ta kontakt med oss i administrasjonen dersom de har forslag eller synspunkt knyttet til bilpolitiske saker. I KNA er det kort avstand mellom medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen og det er viktig for oss at medlemmer tar opp saker som er viktig for dem.

Nytt bil- og trafikkpolitisk program

KNAs nyeste bil- og trafikkpolitiske program er trykket opp i et stort opplag og legges ved i neste utgave av medlemsbladet. Dette utgjør klubbens politiske plattform for de neste årene.