Pia Wigtil, Hanne K. Jakhelln, Kjersti Bjørnstad, Simen Bjørgen, Børre Skiaker og Jo M. Appelqvist Bakken. (Foto: KNA)

Kulturminnetoppene besøkte Tyrigrava

Bilist

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad og hele ledelsen i kulturminnefondet besøkte Tyrigrava for å få et innblikk i bevaringsarbeidet på den ikoniske bygningen tirsdag 21. november.

Motorfolkets møtested, Tyrigrava har vært et viktig samlingspunkt for bil- og MC-miljøet siden 1950-årene og besøkes den dag i dag av 20.000 årlig.

Etter at Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) kjøpte bygget i 2017 ar det gjennomgått omfattende renoveringsarbeid, som blant annet har fått støtte fra Kulturminnefondet. Man har bevart mest mulig av det opprinnelige samtidig som nødvendige oppgraderinger og moderniseringer har blitt gjennomført.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker forteller engasjert om renoveringsarbeidet på Tyrigrava. Statssekretær Bjørnstad, styreleder i kulturminnefondet, Jakhelln og direktør Bjørgen følger interessert med.

Renoveringsarbeidet har høstet nasjonal oppmerksomhet, og i 2021 ble Tyrigrava tildelt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeidet. Denne gangen hadde ledelsen i Kulturminnefondet invitert statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (SP) til møte på Tyrigrava. Kulturminnefondet er opptatt av å legge faglige møter til relevante lokasjoner. Bjørnstad viste stor interesse for renoveringsprosjektet. – Dette er virkelig et spennende prosjekt, og det er flott at kulturminnefondet bidrar til å bevare Tyrigrava, sa Bjørnstad.

I tillegg til Bjørnstad var styreleder i Kulturminnefondet, Hanne K Jakhelln, direktør Simen Bjørgen og assisterende direktør, Pia Wigtil var alle på plass. Jo M. Appelqvist Bakken fra Klima- og miljødepartementet deltok også på møtet, hvor de blant annet fikk en grundig omvisning og orientering om prosjektet fra generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. KNA-sjefen roste samarbeidet med Kulturminnefondet og understreket viktigheten, ikke bare økonomisk, men også symbolsk, av at storsamfunnet både bidrar økonomisk og gir en nasjonal plakett til motorfolkets møteplass.

Etter orienteringen hadde representantene fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondet et internt møte i Tyrigravas moderne utleielokaler.  Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen var svært fornøyd med besøket. – Tyrigrava er et praktifullt sted og virkelig en perle ved Gjersjøens bredder. Det var gledelig å komme tilbake og se at bygget er i bruk, og de moderne møtefasilitetene var ypperlige til vårt bruk, sa Bjørgen.