KNA Raceway Status

Bilist

Hva er i drift på KNA Raceway pr. idag:

 • Biltrial
 • Terrengtouring for bil
 • Enduro / Trial for MC

Hva er på plass i dag mhp – Anlegg, Infrastruktur og utfylling:

 • Tomt for racingbane, dragstripe og bremsestrekk for byggetrinn 1 (tom 900m), gokartbane(r), depot og bygningsmasse er ferdig utfylt – over 400 daa.
 • Kloakkrenseanlegg på KNA Raceway er ferdigstilt (kapasitet 140 personer x 6 dager/uke)
 • Permanent strømforsyning (22kV/315kVA) er etablert sentralt på KNA Raceway, med mulighet til uttak av 400V TN på langt mer enn de 1,25 MW som vi har planlagt for.
  dvs at det er etablert kapasitet for lading til å kjøre miljøvennlig racing med el.kjøretøyer
 • 3 kV Hsp-linje som tidligere ble omlagt provisorisk er nå re-etablert permanent
 • Vann-/kloakkrør, strøm-/fiberkabler er gravd ned fra hovedport til gokart og videre til mot offroadområde, ca 700m grøft.
Bildet viser en del av depotområde med kloakkrenseanlegg (hvit bu), strømkiosk for permanent 22kV forsyning på andre siden av porten og anleggsbrakker helt i bakgrunnen (brakkene ifm vindparkutbyggingen er nå fjernet)

Hva er på plass i dag mhp administrative oppgaver:

 1. Spillemiddelsøknad :
  1. Sokndal Kommune har vedtatt spillemiddelgaranti på kr 48 mill
  2. 5% investeringsstøtte (ca 6 mill. totalt inkl. kloakkrenseanlegg og tidligere bidrag)
  3. Svar på kostnadsanalysene er blitt satt til 34,5mill av Kultur dep. (KUD) (obs dette er uten søknad for bane til RC bil og RC buggy, drifting eller drag)
 2. Sokndal kommune har vedtatt at de ønsker å kjøpe 5% av aksjene i selskapet
 3. Byggesøknader/rammetillatelse under utarbeidelse for innsending asap 2018
 4. Flere bruksavtaler for leie av asfaltracingbanen er etablert
 5. Detaljregulering – er godkjent
 6. Flere klubber inn på eiersiden ifm emisjon
 7. Idrettfunksjonell godkjenning – søknad er godkjent
 8. Leieavtale på arealet, signert i 5/2016 (10 første år vederlagsfritt) Totalt 40 år.
 9. Inngått bruksavtaler med dem som bruker arealet i dag, nemlig KNA Sokndal Motorsport og Dalane Motorsport klubb (Enduro)
 10. FIA grade 3 forhåndsgodkjenning (og FIM grad B)
 11. Banetegninger ferdig fra APEX
 12. Tegninger på Servicebygg, PIT-garasjer og Supercrosshall
 13. Forprosjektet godkjent av Rogaland Fylkeskommune
 14. Egersund og Sokndal kommune har gått sammen om å realisere interkommunal status for prosjekt.
 15. Regional status godkjent
 16. Finansiering og sponsorstøtte arbeide har hentet inn 9 millioner i privat midler.

Fremdriftsplan og fokus fremover:

 • Finansiering og sponsorstøtte.
 • Arbeidet med å etablere flere bruksavtaler for utleie av racingbanen. Noen avtaler er allerede underskrevet og noen er nær ved. Arbeidet fortsetter.
 • Driftsselskap er under etablering.
 • Om finansieringen kommer på plass som planlagt forventer vi byggestart høsten 2019.
 • Åpning av motorsportanlegget til sesongstart våren 2021.
 • Det jobbes på sidelinja i samarbeid KNA Sokndal Motorsport med å få etablert en Treningsbane for gokart og Mini Roadracing (for barn fra 5 år og oppover).