KNA Raceways Historie

Bilist

Kronologisk oppsummert:

2018 – KNA Raceway AS:

Utfylling ferdig for gokartarealet (totalt ca 30 daa for depot og baneanlegg)

22kV permanent strømtilførsel etablert og re-etablering av 3 kV linje til Bøstølen.

Gravd ned strømtilførsel, vann, kloakk og fiberkabel til Gokartdepot

Gravd ned strømtilførsel, vann og fiberkabel til nærheten av offroadområde

Spillemiddelsøknad – møte KUD – kostnadsanalyse sendt til deres vurdering – Godkjent 34,5mill

Spillemiddelgaranti på 48 mill. vedtatt av Sokndal kommune

Investeringsstøtte på 5% (maks ca 6 mill)

Aksjekjøp på 5% i KNA Raceway AS vedtatt av Sokndal kommune

2017 – KNA Raceway AS:

Utfylling ferdig for asfaltracingbane og dragracebane (utbygg.trinn 1)

Detaljregulering plan – 2. gangsgodkjent og endelig godkjenning mottatt

Idrettsfunksjonell godkjenning – godkjenning mottatt

Tellnes Vindpark – ferdig, riggområde avviklet

Emisjon gjennomført (utvidet aksjekapital fra 303.000 til 909.000)

Arbeid med 22kV permanent strømtilførsel og re-etablering av 3 kV linje som ble omlagt provisorisk

Spillemiddelsøknad – pirsforespørsler og kostnadsanalyse

2016 – KNA Raceway AS:

Utfylling

Detaljregulering plan 1. gangsgodkjent og sendt på høring

Idrettsfunksjonell godkjenning – Søknad om innlevert 2. gang

Tellnes Vindpark – oppstart anlegg, 5 daa av depotområde utleiet som riggområde

Kloakkrenseanlegg for 140 personer etablert

3 kV provisorisk strømforsyning etablert

Høyspentlinje provisorisk omlagt for å gjøre plass til utfylling av depot, racingbane og gokart

Asfaltracingbane forhåndsgodkjent av FIA (som FIA grade 3)

Banegodkjenning til offroadområde til MC

2015 – KNA Raceway AS:

Utfylling – Beskjed fra gruveselskap at det ville bli manko på gråberg, re-design av APEX

Detaljregulering og innlevering til 1. gangsgodkjenning

Idrettsfunksjonell godkjenning – Søknad om innlevert 1. gang

Spillemiddelsøknad – møte med KUD

B&G knuser masse, gir inntekter på ca kr 380.000,-

2014 – KNA Raceway AS:

Utfylling

Detaljreguleringsplan

Ansetter ny daglig leder ca 10% stilling

2013 – KNA Raceway AS:

Re-design av racingbane godkjent i styret

Utfylling starter opp igjen

Oppstartsmøte ifm Detaljreguleringsplan

Fulltidsengasjement som daglig leder avsluttes

Styreleder overtar DL funksjonen midlertidig

2012 – KNA Raceway AS:

Beskjed fra gruveselskapet at bremsestrekket for dragracebanen ikke kunne ligge på deres eiendom likevel. Stopp i utfylling

Ny styreleder i ca 10% engasjement, kuttes fra ca 20%

Arbeidet med re-design påbegynnes og fortsetter resten av året

Banegodkjenning til offroadområde til bil

2009 – 2011 – KNA Raceway AS:

Arbeid frem mot å få regional status for et motorsportanlegg i Sokndal (med internasjonale godkjenninger)

Februar 2011           – Regional status tildeles Sokndal

November 2011       – Vision Plan for anlegget presenteres fra APEX

2008 – KNA Raceway AS:

KNA Raceway AS blir etablert

——————————————————————————————

2008 – West Rock Motor Center AS:

West Rock Motor Center AS oppløses i ex. Ord. GF

Eiere v/oppløsing:

Sokndal kommune                         1083 aksjer   72,20%

Norge Motorsport Forbund                       250 aksjer      16,67%

Kjell M. Ørsland                               167 aksjer     11,13%

2007 – West Rock Motor Center AS:

GF bestemmer å oppløse West Rock Motor Center AS

2005 – 2006 – West Rock Motor Center AS:

Flatereguleringsplan ferdig godkjent

Mer utskifting i styret og nye del-eiere

Eiere v/opprettelse:

Sokndal kommune                         500 aksjer

Norge Motorsport Forbund                       500 aksjer*

Kjell M. Ørsland                               167 aksjer

Henning Haaland                           167 aksjer

Jan Terje Solli                                 166 aksjer

*Det er mulig NMF og MBF delte de 500 aksjene med 250 hver

2004 – West Rock Motor Center AS – KNA Sokndal Motorsport:

KNA Sokndal Motorsport inngikk en intensjonsavtale (27. januar 2004) med et interimstyre for Sokndal Motorsportsenter. Interimstyret skulle etablere motorsportsenteret, mens KNA Sokndal Motorsport som satt på leieavtalen for arealet, skulle hensyntas under bygging og få egne kjørebaner innenfor motorsportsenteret.

West Rock Motor Center AS ble etablert 1. juni 2004.

Flatereguleringsplan ble påbegynt og makebytte for arealer ble forberedt.

Foreløpige tegninger for dragracestripe og racingbane (uten FIA/FIM-grade)

Trøbbel i West Rock styret, noen følte seg truet og trakk seg og nye kom inn.

Utfyllingen som startet 1. juni, ble satt på «pause» i løpet av høsten

Eiere v/opprettelse:

Sokndal kommune                         500 aksjer

Norge Motorsport Forbund                       500 aksjer

Kjell M. Ørsland                               500 aksjer

2002-2003 KNA Sokndal Motorsport:

Det ble dannet en motorsportklubb i Sokndal, som i 2003 ble opptatt i KNA og fikk navnet KNA Sokndal Motorsport. Klubben fikk leie et areal av Sokndal kommune for offroadkjøring i en «lysløype for ski» og senere i «Knottheia» deler av det arealet som KNA Raceway idag er etablert på.

Ideen om et motorsport anlegg på steinmasser fra Titania ble født.