KNA med storaksjon for å avdekke dårlige skilt

Bilist

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) lanserer en ny skiltaksjon som tar sikte på å avdekke og dokumentere dårlige skilter langs det norske veinettet. De som blir med på skilt-dugnaden lokkes med gavekort på drivstoff og lading.

Formålet med aksjonen er å få erstattet slitte eller misvisende skilter med nye over hele landet. «Informativ og riktig skilting er avgjørende for trygg ferdsel – både for bilister, næringstrafikk og for myke trafikanter,” sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. “Vi håper flest mulig vil bidra til å gjøre veiene våre tryggere for alle.”

Send inn dine bidrag her!

Både i 2010 og 2015 gjennomførte KNA lignende aksjoner og fikk inn flere hundre bilder. Disse ble samlet i en rapport som ble oversendt Statens vegvesen, og de fleste av disse ble raskt utskiftet.

Skiaker mener mangelfulle skilter kan føre til at folk misoppfatter fartsgrenser, vikepliktsregler og annen viktig skiltinformasjon. – Dette kan i verste fall resultere i farlige situasjoner på veiene. Ved å erstatte disse, bidrar vi til å øke trafikksikkerheten for alle veifarende.

Blasse og slitte skilter, misvisende skilter eller skilter som av ulike grunner er uforståelige er interessante for KNA. Opplysningsrådet for veitrafikken og Norsk Lastebileierforbund støtter aksjonen.

Hvordan kan du bidra? Dersom du vet om eller kommer over dårlige skilter langs veien, oppfordrer vi deg til å melde det inn på skiltaksjonen.no. Ved å delta i aksjonen kan du ikke bare bidra til bedre skiltinformasjon for andre trafikanter, men også vinne flotte premier! De beste bidragene premieres med gavekort på drivstoff/hurtiglading og en kopp.