Hvor stor tilhenger kan du trekke?

Bilist

Vognkortet til bilen, vognkortet til tilhengeren og førerkortet ditt. Det er viktige dokumenter som avgjør hvor stor tilhenger du kan trekke. Om ikke det er nok, så må du må også i noen tilfeller merke deg forskjellen på tillatt vekt og faktisk vekt.

I vognkortet til bilen finner du bl.a informasjon om bilens tillatte totalvekt, samt hvor tung tilhenger bilen din kan trekke. I vognkortet til tilhengeren finner du bl.a tilhengerens egenvekt og tilhengerens tillatte totalvekt. På førerkortet finner du førerkortklassen du har, f.eks B med eller uten kode 96 eller BE. 

Klasse B

Med førerkort klasse B kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt på inntil 750 kg. Dette gjelder selv om vogntogvekten overstiger 3500 kg.

Du kan likevel trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og den faktiske totalvekten på tilhengeren til sammen ikke overstiger 3 500 kg.

Førerkortklasse B 96

Dersom du har førerkort klasse B med kode 96 på førerkortet kan den tillatte totalvekten for bilen og den tillatte totalvekten for tilhengeren til sammen være maks 4250 kg. For å få kode 96 i førerkortet må du ha gjennomført 7 timers obligatorisk opplæring.

Førerkort klasse BE

Med førerkort klasse BE kan du trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt på inntil 3 500 kg. Fra 01. januar 2005 ble det obligatorisk opplæring for å få førerkort klasse B utvidet til BE. Opplæringen til BE er identisk som B96, men forskjellen er at BE krever en praktisk førerprøve.

Tilhengerkalkulator

Det er viktig å hensynta både bilen- og tilhengerens tekniske begrensninger (tillatt totalvekt), i tillegg til hva du har lov å trekke i henhold til førerkortet. Den enkleste måten å sjekke om du i henhold til ditt førerkort og med den konkrete bilen og hengeren, kan trekke tilhengeren, er å bruke statens vegvesens tilhengerkalkulator på vegvesen.no eller ved å bruke appen Bil og henger, som kan lastes ned til ditt nettbrett eller smarttelefon via Appstore eller Google Play. Du må ha i såfall ha registreringsnummer for både bil og henger for å bruke tilhengerkalkulatoren.