Sorthvitt utsnitt av R-line bil

Hva koster det å lease en bil?

Bilist

Hele 10 av 13 aktører bryter markedsføringsloven ifølge Forbrukertilsynet. Forbrukere får mangelfull informasjon om hva det koster å lease en bil. KNA er bekymret for denne utviklingen og mener det er viktig å gi fullstendige prisopplysninger.

Tallet på leasingavtaler har i de siste årene økt betraktelig og slike avtaler har blitt et stadig mer brukt alternativ til bilkjøp. Forbrukere får ikke gode nok prisopplysninger før de bestemmer seg for leasingavtale. Etter funn av flere annonser uten tilstrekkelig prisinformasjon ber Forbrukertilsynet nå de aktuelle aktørene om å endre markedsføringen, noe KNA støtter. 

– Det er viktig at alle vesentlige opplysninger om pris kommer klart fram i markedsføringen, slik at forbrukerne ikke får et urealistisk bilde av hva det faktisk koster å lease en bil. Det skal ikke være nødvendig å trykke seg videre i annonsen for å se full pris, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. 

– Ofte inkluderer aktørene kun månedspris i annonsen og dette er et problem, sier Haugseth. Det bør også opplyses om kontantbeløp man betaler ved inngåelse av leasingavtalen, det månedlige leasing beløpet, hvem som har ansvar for kostnader knyttet til vedlikehold og service. I tillegg bør det klares opp i eventuelle kostnader som kan tilkomme når avtalen avsluttes, dette kan være kostnader ved slitasje og eller skade på kjøretøyet. 

Ingen ukjent problemstilling 

I 2014 ble Finansieringsselskapenes forening og Forbrukertilsynet enige om krav til markedsføring av privatleasing. All reklame for leasing der prisopplysninger er inkludert skal inneholde et forklarende priseksempel. 

7 av 13 selskaper ble i 2017 varslet av Forbrukertilsynet og meldte tilbake at de ville innrette seg etter kravene. Allikevel er det i år en økning av aktører som bryter med loven. Dette mener KNA er urovekkende.  

– Det er et stort økonomisk valg å skaffe seg bil og det vil påvirke den økonomiske situasjonen til forbrukeren i lang tid. I flere av de markedsførte avtalene utgjør etableringsgebyr og startleie 30-40% av avtalens totalpris. Når nærmere halvparten av kostnadene er utelatt fra markedsføringen, er markedsføringen villedende, sier Haugseth, noe KNAs generalsekretær er enig i. 

Hva KNA mener om saken: 
– Vi er bekymret og synes det er urovekkende at en så stor andel av aktørene oppgir ufullstendige opplysninger. Det er viktig å opplyse om riktig totalbeløp til kjøperne, spesielt i et marked der leasing øker og finansieringsformen er ukjent for mange, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker.