Husk å se etter Statens vegvesen godkjenningsmerke når du skal ha bilen på verksted

Bilist

Fire verksteder er anmeldt for ulovlig drift. 17 verksteder i Telemark og Vestfold er kontrollert i kontroller der flere etater var med.

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Politiet, Arbeidsstilsynet, Skatteetaten, Skatteoppkrever og NAV hadde like før pinse flere kontroller rettet mot ulovlig verkstedvirksomhet. I løpet av en dag ble 17 verksteder i Telemark og Vestfold kontrollert.

Det er dette merket du skal se etter. Det viser at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen

Fire verksteder ble anmeldt for ikke å ha nødvendig godkjenning for å utføre noen typer arbeid, og hos enkelte var det tegn på at godkjenningspliktig arbeid har blitt utført over lengre tid.

– Det som vi ser går igjen hos flere av virksomhetene er at de utfører omfattende sveisearbeid på kjøretøy, service på motor og drivverk, bytter bremser og reparerer understell uten å ha godkjenning for å gjøre slikt arbeid. Flere ulovlige virksomheter utfører også godkjenningspliktig arbeid på hjul uten å være godkjent for dette, sier leder av Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Einar Eskilt.

Han peker på viktigheten av slike kontroller for å hindre at kjøretøy som er reparert ulovlig skal komme ut i trafikken og utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for alle trafikanter.

– Det er viktig for oss å aksjonere mot de virksomhetene som driver ulovlig og informere om kontrollene. Det er i alles interesse at de kjøretøyene vi møter på veien er trafikksikre og i forsvarlig og forskriftsmessig stand, sier Eskilt.

Han minner også om at folk som oppsøker verksteder som ikke er godkjent bidrar til kriminell virksomhet. Han ber publikum undersøke om verkstedet har den nødvendige godkjenning før de setter bilen inn for reparasjon.Alle etatene som har vært med i kontrollene fraråder publikum å bruke verksteder som ikke er godkjent.

Dersom man kjøper svarte tjenester og benytter ulovlige bilverksteder, støtter man virksomheter som bryter regelverket og unndrar penger fra fellesskapet. I tillegg risikerer man straff ved kjøp av svarte tjenester. Arbeidslivskriminalitet virker konkurransevridende og bidrar til å presse seriøse aktører ut av markedet.

A-krimsenteret i Tønsberg er et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, som er brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Krimseksjonen og Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen er glad for at etatene kan jobbe sammen mot felles mål.