Gamle førerkortmodeller må byttes ut før nyttår

Bilist

Er du av de som fremdeles har av de gamle førerkortmodellene? Da må du fornye før nyttår for å beholde førerretten.

Mens de fleste av oss nå har førerkort på størrelse med et bankkort, er det fremdeles noen som har de gamle rosa, plastlaminerte førerkortene av typen Wien modell 1 og 2. Disse ugyldiggjøres fra 1. januar 2023, og alle innehavere av dette må derfor fornye sitt førerkort innen nyttår for å beholde førerretten. Dette gjør du på trafikkstasjonen, hvor du også kan ta bildet til ditt nye førerkort. Statens vegvesen anbefaler å bestille time her for å unngå kø.

Nostalgisk sus

Førerkortene Wien 1 og Wien 2 var rosa, plastlaminerte førerkort som ble produsert i 18 år. Wien 1 var i produksjon fra 1979 til 1989, mens Wien 2 var i produksjon fra 1989 til 1997. Wien-modell 2 hadde samme opplysninger og bilde som Wien-modell 1., så de viktigste endringene gjaldt nye sikkerhetselementer mot forfalskning samt skrifttyper og fonter. Navnet Wien-modell stammer fra Wien-konvensjonen 1968 om veitrafikk som fastsatte utformingen.