EU vil innføre digitale førerkort

Bilist

Det er allerede fire år siden de digitale førerkortene kom til Norge. Nå ser de ut til å komme til EU også.

Det var en vellykket forenkling når de digitale førerkortene kom i 2019, som gjorde at vi enkelt kunne logge inn via BankID og vise førerkortet på mobiltelefonen, og dermed var det ikke lenger så skjebnesvangert å legge igjen førerkortet hjemme. Foreløpig er de digitale førerkortene kun gyldige i Norge, og dermed må man fremdeles ha med seg fysisk førerkort når man ferdes i utlandet.

Det ser ut til at også EU-landene nå vil få elektroniske førerkort, i tillegg til de fysiske i kredittkortstørrelse.

Hvis EU kommisjonen vedtar digitalt førerkort i EU så kan norske bilister benytte sitt digitale førerkort i hele EU, men det er ikke klart når dette skjer. Inntil videre må norske bilister derfor ha med seg det fysiske førerkortet ved kjøring i utlandet.

KNA mener det et er positivt for Norge om EU harmoniserer regelverket sitt. Mange kjører på tvers av landegrensene med bil, og da er det bra med et forutsigbart og harmonisert regelverk.