Tretten bru kort tid etter kollapsen. (Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons)

Bråstopp for trebruer

Bilist

De 14 bruene som ble stengt etter brukollapsen på Tretten har blitt grundig sjekket ut. 6 av de holdes fremdeles stengt. Nå blir det slutt på fagverksbruer i tre – i hvert fall inntil videre.

14 fagverksbruene i tre ble stengt etter at Tretten bru falt ned i august. Nå har samtlige bruer gjennomgått spesialinspeksjoner og blitt kontrollberegnet av ekstern ekspertise. Som et resultat av arbeidet arbeidet er nå fire bruer åpner for ordinær trafikk mens fire bruer er åpnet med redusert belastning. Samtidig holdes 6 bruer fremdeles stengt i påvente av forsterkningstiltak. Dette sier statens vegvesen selv i en pressemelding.

Status for bruene er nå: Bruene Moumbekken (Fredrikstad), Tveit (Vang i Valdres) og Skytebanen bru (Grane) er åpnet for ordinær trafikk. Bliksland (Indre Østfold) er gjenåpnet for ordinær trafikk etter å ha gjennomgått utbedringsarbeider. Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal), samt de mindre skogsveibruene Fjell-Leet (Eidsvoll) og Majorplassen bru (Kongsberg) er åpnet med redusert belastning. Nye Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll) og Sletta (Eidsvoll), samt skogsveibruene Blakkesrud (Eidsvoll), Statsrådveien (Eidsvoll) og Skubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påvente av forsterkningstiltak.

– Ulike avvik avdekket

– Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har kommet med sin endelige rapport om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

Trebrustopp

Ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen er ett av resultatene av den grundige gjennomgangen av trebruene at ingen nye fagverksbruer i tre vil bli godkjent inntil videre. – Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen. – Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har kommet med sin endelige rapport om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

Fakta

Det er den respektive vegeier som har ansvar for prosess og informasjon videre etter at gjennomgangen nå er fullført.

  • Statens vegvesen er eier av Norsenga bru (E16), Tveit (E16) og Moumbekken bru (rv. 22)
  • Innlandet fylkeskommune er eier av Nye Flisa bru (fv. 206) og Evenstad bru (fv. 2188).
  • Viken fylkeskommune er eier av Bliksland bru (fv. 1008) og Sundbyveien bru (fv. 1590).
  • De øvrige bruene – som i stor grad er skogsveibruer – har ulike veistatus, men Statens vegvesen tar ansvaret for det videre arbeidet med disse.