KNA Hedmark mottar prisen for årets KNA avdeling 2019
Mia Sagstuen Kristiansen (KNA bilsportutøver i Team 206), Espen Krogh (formann i KNA Hedmark) og Geir Mo (president i KNA) under utdelingen av hederen i Hamar torsdag. FOTO: Privat

Årets avdeling 2019 er KNA Hedmark

Bilist

KNA Hedmark ble grunnlagt i 1926 og har i gjennom alle disse årene jobbet for å fremme bilen som fremkomstmiddel. Som klubb har avdelingen arrangert ulike aktiviteter for at bilfolk skal kunne møtes og bygge relasjoner.

KNA Hedmark har de siste årene vært opptatt av å skape en arena for bilinteresserte i alle aldre, hvor spesielt de yngre kan utvikle sine ferdigheter som bilfører i trygge og sikre omgivelser.

Gjennom konseptene KNA Trackday og KNA Winter experience inviterer avdelingen medlemmer til å ta med egen bil og bruke den på lukkede baneanlegg på sommer og vinter. Her får man mulighet til å utvikle egne ferdigheter, og lære bilen bedre å kjenne i krevende situasjoner i kontrollerte omgivelser. Ved siden av ordinær banekjøring tilbyr vi også bilslalom hvor farten er svært begrenset, men hvor sporvalg, bremsetrykk og rattutslag står i fokus.

Arrangementene tilbyr fart og spenning, men med tydelige rammer og regler for å ivareta sikkerheten for alle. Teknisk kontroll av alle biler og obligatorisk førermøte hører med.  KNA har fokus på sikkerhet og er tydelige på at våre arrangementer både skal være en trygg, utfordrende, spennende og ikke minst en sosial arena.

KNA Hedmarks tilbud er primært rettet mot sjåfører med ordinære biler. Vi har også åpnet opp for yngre sjåfører som satser på baneracing. Her har vi blant annet flere jenter som er lovende sjåfører i GT5 klassen. Den yngste er 16 år og kjører på juniorlisens.

– Avdelingen har deltakere i neste alle aldere, hvor de fleste er mellom 16 – 70 år. Teller vi også med familie og venner som ønsker å være passasjer og tilskuer har vi med folk i alderen fra 13-83 år. Dette viser at bil er viktig for folk i alle aldre. Med Korona-pandemien hengende over oss var avdelingen spent på hvordan dette ville påvirke arrangementene i 2020.  Men, som vi alle vet er det nettopp i motbakke vi må gi gass, sier avdelingsleder Espen Krogh.

Selv med begrensninger i antall deltakere og tilrettelegging av våre arrangementer i henhold til gjeldende smitteverntiltak har vi kunnet tilby tre banedager i 2020. KNA Hedmark har økt medlemsmassen og samtidig bidratt til å rekruttere flere medlemmer til andre KNA avdelinger på Østlandet.

– Dette viser at vi har utviklet et konsept som er interessant for både nye og eksisterende medlemmer, sier Hedmarks-sjefen.

– Det å få utmerkelsen som årets KNA avdeling er en viktig anerkjennelse for jobben som gjøres i KNA Hedmark, og gjør oss ekstra motivert til å utvikle konseptet videre og ta det bredere ut i hele KNA.

Espen Krogh, avdelingsleder KNA Hedmark