Valgkomiteens forslag til nytt styre KNA Vest-Agder 2022

Avdelinger

Leder Tor Bjarne Repstad (1 år)

Styremedlem Hakon Berge-Hansen ( 2 år)

Styremedlem Svein Eikaas ( 2 år)

Styremedlem Kim Erik Kylland ( 2 år)

Styremedlem Theresa Kjeldsen ( ikke på valg)

Styremedlem Geir Harald Ødegaard (ikke på valg)

Styremedlem Endre Toft ( ikke på valg)

Vara Torleif Repstad ( 1 år)

Revisor Bjørn Natvig (2 år)

Årsmelding for KNA VEST-AGDER 2021

Styret i KNA VEST-AGDER har bestått av:

Leder Tor Bjarne Repstad

Sekretær Hakon Berge-Hansen

Kasserer Geir Harald Ødegaard

Styremedlem Svein Eikaas

Styremedlem Theresa Kjeldsen

Styremedlem Endre Toft

Styremedlem Kim Erik Kylland

Vara Torleif Repstad

Året 2021 ble preget av Corona pandemien. Vi fikk beskjed fra sentralt hold i KNA at vi hadde muligheten til å videreføre klubbens styre, og utsette årsmøtet 2021 ett år til 2022. Telefonmøte mellom styremedlemmene gikk for denne løsningen. Året 2021 ble gjennomført uten at styret møttes fysisk, med unntak av møtet den 23. november 2021, hvor status over årets aktiviteter ble gjennomgått. Alle beslutninger og diskusjoner ble ellers foretatt digitalt.

Siden restriksjoner preget hverdagen gjennom det meste av året, ble det bare gjennomført ett arrangement i 2021. Challenge gruppa arrangerte KNACS 21 den 25. september i samarbeid med NMK Tvedestrand. Løpet hadde start og mål i Tvedestrand, og 16 biler stilte til start. Svein Eikaas var løpsleder mens Hakon Berge-Hansen var løypelegger. Debutant klassen var satt opp som Sørlandsmesterskap for debutanter i challenge. Sørlandsmestre 2021 ble Tobias og Reidar Bjerland i Volvo 240.

Offroad gruppa har ikke hatt noe aktivitet i 2021. Pga utbyggingen av industriområdet på Jåbekk i Mandal, har kjørefeltet til Offroad gradvis blitt spist opp av utbyggingen. Så for øyeblikket står de i realiteten uten et område å kjøre på. Første prioritet for Offroad er derfor å finne et nytt område de kan benytte.

For styret

Sekretæren

Dagsorden Årsmøte KNA Vest-Agder 01.03.2022

1) Velkommen v/ Tor Bjarne

2) Valg av ordstyrer

3) Valg av referent og undertegnere

4) Årsmelding

5) Regnskap og Revisjonsrapport

6) Innkomne forslag

7) Valg

8) Eventuelt