KNA Trackday er helt "helt Konge"

Avdelinger

KNA Hedmark gjennomførte en brukerundersøkelse høsten 2021, med fokus på gjennomføring av KNA Trackday.

Tilbakemeldingen fra deltakerne viser at 96% av deltakerne sier tilbudet og gjennomføringen er «Helt Konge» eller «Veldig bra». Det viser at vi har utviklet et tilbud som treffer veldig godt for bilentusiaster i alle aldre. På spørsmål om hva som er spesielt bra, går det på :

  • God og effektiv gjennomføring
  • Mye kjøretid
  • God balanse mellom kjøretid og pauser
  • Gøy at det er satt i gang prosjekt for KNA medlemmer
  • Punktlig tidsskjema og lite biler samtidig på banen
  • Virkelig hyggelig og innbydende atmosfære

Deltakerne ble også spurt om mulige ønsker om utvidelser av tilbudet rundt KNA Trackday. Innspillene tas med i den videre planleggingen for KNA Trackday 2022.

En stor takk til alle som har svart på brukerundersøkelsen og gitt oss verdifulle tilbakemeldinger.

Vi har trukket en vinner av en gratis banedag med KNA Trackday, blant de som deltok på brukerundersøkelsen 2022.

Vinneren er Arild Grøteig – gratulerer!

Arild Grøteig deltok på KNA Trackday høsten 2021

Når vi overbringer budskapet gir han oss følgende tilbakemelding «Maken til hjelpsom, inkluderende og positiv gjeng».

En stor takk til alle som bidrar til vellykkede bane dager både sommer og vinter gjennom KNA Trackday!

Les mer om KNA TRACKDAY