KNA Midt-Norges historie

Avdelinger

Trondhjems og Trøndelags Automobilklubb Avd av Kna var avdelingens første navn da den ble stiftet  18.05.1925.
Ved en opprydning på ett lager i Sandgt. i 2006, ble det funnet mye dokumentasjon på klubbens historie.
Alle styrets protokoller fra 1925 og frem til nyere tid er intakt og blir tatt vare på.
Det finnes også mye dokumenter fra sportslig og sosial aktivitet i klubbens historie som vi etterhvert har ambisjoner om å få skannet inn en del av og få publisert  her.
Dessverre så var det så å si ingen bilder fra «gamle dager» .
Vi vil derfor sette stor pris på tilgang til  fotomateriale som kan knyttes til avdelingens aktiviteter , slik at vårt «lille historiearkiv» kan bli enda mer komplett.

Dette kunne man lese på første side:     ( pen skrift i de gamle protokoller , men den er ikke alltid like leselig…….. )

I henhold til  «de» i den ekstraordinere generalforsamling den 29de januar 1925 i Kongelig Norsk Automobilklubb ( K.N.A ) vedtagne lovforandringer , hvorefter der er åpnet adgang for medlemmer av K.N.A bosiddende utenfor Oslo til at slutte sig sammen i lokale automobilklubber tilknyttet K.N.A , har herr Andreas Moe indkaldt medlemmer av K.N.A bosiddende i Trondhjem og i Nord og Sør-Trøndelag til møte mandag den 18de mai 1925 til drøftelse av spørgsmaalet om dannelse av en saadan lokal automobilklubb omfattende Trondhjem og Nord og Sør-Trøndelag. 

Følgende herrer «avga»  møte:

Konsul Sverre Berg
Grosserer Franz Wilhelmsen
Grosserer Harald Ellingsen
Disponent Erik Røed 
Kjøpmand Hans Chr. Schrøeder
Disponent T.Bang
Disponent Trygve Brænne
Tandlæge Johan Hojem
Konsul Andreas Moe