Innkalling til Årsmøte KNA Aust-Agder

Avdelinger

KNA Aust-Agder avholder årsmøte for 2023 tirsdag den 27.02.2024 klokken 19.00 på «Helsehuset i Austre Moland». Adressen er Dalenveien 610, 4849 Arendal.

Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være styret i hende innen 20.02.2024.

Årsmelding og regnskap kan oversendes for gjennomsyn etter forespørsel til styret på mail: s-knuds@online.no

Husk at medlemskontingent må være betalt for at du skal kunne ha stemmerett på årsmøtet.

Vel møtt.

Hilsen styret