Årsmøte KNA Aust-Agder

Avdelinger

KNA Aust-Agder avholder årsmøte den 16.02.2023 klokken 19.00 i lokalene til Aquapartner, Østerskogen 56, Grimstad . Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være styret i hende innen 10.02.2022.

Årsmelding og regnskap kan oversendes for gjennomsyn etter forespørsel til styret på mail: s-knuds (a) online.no

Husk at medlemskontingent må være betalt for at du skal ha stemmerett på årsmøtet.