VIA MC Motorsykkelklubb

VIA MC ble stiftet 15.01.2024. Klubbens formål er å fremme et godt motorsykkelmiljø hvor kjøreglede og trafikksikkerhet kommer i høysetet. Alle over 15 år kan være medlem, men det er kun medlemmer over 18 år som har stemmerett.

Vi søker å tilby et sosialt klubbmiljø med felles helgeturer noen ganger i året i tillegg til dagsturer, ettermiddagsturer og impulsive turer. Vi vil arrangere klubb- og temakvelder i løpet av året samt årlig årsfest i januar/februar. I tillegg vil vi sette fokus på kurs og trafikksikkerhet ved å arrangere rustløserkurs, primært i mai.