Våre fanesaker

Personbilen gir oss mulighet til fleksibel og effektiv transport, og er viktig for levedyktige distrikter og opprettholdelse av levestandard og livskvalitet. For mange er bilen også eneste mulige transportmiddel. Derfor kjemper KNA for alle som bruker og trenger bilen.

KNA jobber for rettferdige bilavgifter

Elbilene vil få høyere andel i bilparken i årene som kommer, men det betyr ikke at diesel- og bensinbilene vil forsvinne. KNA står på for at de store endringene i bilmarkedet ikke slår dårlig ut for deg, uansett hvilken bil du har.

KNA vil avskaffe dagens bompengeordning

Bilistene betaler mellom 10 og 15 milliarder i bompenger hvert år. KNA jobber for at mer av investeringene i vei og samferdsel skal betales av det offentlige, mindre av bilistene.

KNA arbeider for nullvisjonen i trafikken

Flere enn 100 mennesker omkommer som følge av trafikkulykker hvert år og nær 800 får meget alvorlige og langvarige skader. Spesielt nye og uerfarne førere er utsatt for ulykker.

Bilsport

KNA mener at bilsport og bruk av baner kan bidra til bedre trafikksikkerhet, særlig for unge førere som i trygge omgivelser kan gjøre realistiske øvelser med overføringsverdi til det offentlige trafikkbildet.