Tyrigrava

Tyrigrava er et yndet møtested for motorinteresserte . Helt siden 1930-årene da dagens bygg ble bygget, har stedet hatt stor betydning for dem som ferdes på veien, både på to og fire hjul.