Tyrigrava

Siden 1950-årene har Tyrigrava vært et kjent utfartssted for MC og bilmiljøet, og er fremdeles ett yndet møtested for mange. På tirsdager samles Amcar-miljøet med biler, onsdager er det MC-folket og torsdagskveldene møtes de med Europeiske/ Japanske biler. Vi ser også at el-kjøretøy er på framgang.

Tyrigrava full av biler på en torsdag