Tesla Owners Club Norway

Tesla Owners Club Norway er en forening/klubb startet av entusiaster og ildsjeler av Teslas kjøretøy, formelt stiftet i Oslo 28. september 2013. Det hele startet på diskusjonsforumet elbilforum.no, der man etter hvert så behovet for en egen klubb.

På stiftelsesmøtet ble de første vedtektene satt, og i tillegg ble det utformet noen detaljer rundt klubben, slik som nettsatsning, medlemskap og ladefond. Deretter ble klubben registrert i Brønnøysundregistrene som en forening og bygget opp med en veldig enkelt nettsatsning til lavest mulig kostnad.

Det ble da satt som mål at klubben skulle arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy, fremme et godt miljø for medlemmer, arbeide for å øke interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy, arbeide for god trafikkultur og etikette, organisere sosiale arrangement og enklere lading for medlemmer. Et annet ønske var å ivareta eiernes interesser, både i forhold til bilhold og annenhåndsverdi på kjøretøyene. Dette ved å påvirke Tesla Motors i riktig retning i forhold til særnorske behov og ønsker fra eiere samt juridisk vurdering rundt reklamasjoner for den enkelte, dersom dette var av allmenn interesse for andre eiere eller ville kunne skape presedens.

TOCN er uavhengig av Norsk Elbilforening, Tesla Motors og andre samarbeidspartnere, samt har ingen politisk forankring.

Les også om ladefondet: https://www.tocn.no/ladefondet/