Retningslinjer – trakassering og overgrep

KNA jobber for mangfold og mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep i klubbmiljøet og i norsk bilsport. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Har du opplevd seksuell trakassering i norsk bilsport, så kan du varsle Norges Bilsportforbund på e-post varsling@bilsport.no Du vil så bli kontaktet av forbundets etiske rådgiver.

Har du opplevd seksuell trakassering i KNA, så kan du varsle KNA administrasjonen her.

Følgende retningslinjer gjelder:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.