Organisasjonen

KNA styres av medlemmer og hele vår virksomhet er bygget opp for medlemmer. Slik sett er medlemmene selve fundamentet i KNA.
KNAs medlemmer er organisert gjennom 27 lokale avdelinger eller klubber der tillitsvalgte på frivillig basis sørger for å etablere aktivitet lokalt.

KNA styres av medlemmer og hele vår virksomhet er bygget opp for medlemmer. Slik sett er medlemmene selve fundamentet i KNA.

KNAs medlemmer er organisert gjennom 27 lokale avdelinger eller klubber der tillitsvalgte på frivillig basis sørger for å etablere aktivitet lokalt.

Frivillige tillitsvalgte utgjør KNAs Landsmøte, som er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. I Landsmøtet vedtas strategier og økonomisk rammeverk, vedtektsendringer, kontingentrefusjon til lokalavdelinger, tildeling av prosjektmidler og de ulike sentrale tillitsverv besettes. 

Frivillige tillitsvalgte representerer medlemmene i KNAs Hovedstyre som sikrer at vår virksomhet drives i samsvar med beslutninger fattet på Landsmøtet.

KNAs Administrasjon ledes av en generalsekretær som har det daglige ansvaret for at organisasjonen løpende forvaltes etter de retningslinjer som til enhver tid etableres av organisasjonens Hovedstyre

Som for mange andre frivillige organisasjoner ble etter hvert mange av klubbens oppgaver overtatt av myndighetene. Dermed utviklet KNA seg til å bli en forbrukerorganisasjon som talte og fortsatt taler, bilistenes sak.

Allerede i 1908 ble KNA medlem av den internasjonale organisasjonen Federation Internationale de l`Automobile (FIA). KNA var den 13. klubben i rekken av medlemmer som ble med i FIA. I dag er 230 nasjonale bilorganisasjoner fra 134 land på 5 kontinenter med i dette viktige internasjonale arbeidet.

Gjennom medlemskapet i FIA har KNA også den internasjonale bilsportmyndigheten i Norge, og ettersom årene har gått i vår historie er bilsporten blitt en stadig mer fremtredende virksomhet i klubben.