Årsrapport/vedtekter

På denne siden finner du KNAs årsberetninger og vedtekter.

I årsberetningene kan du lese om våre aktiviteter både lokalt og sentralt. Årsberetningene finner du på høyre side under Vedlegg. Alle åreberetninger ligger som en nedlastebar PDF. Trykk på teksten for nedlasting:

KNAs vedtekter

KNAs vedtekter gir deg en oversikt over det rammeverk som klubben styres etter. 

Klubbens formålsparagraf ser ut som følger:

KNA skal være en landsomfattende organisasjon for bileiere og bilinteresserte. Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive talsmann.

KNA skal fremme et godt klubbliv, ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle spørsmål.

KNA skal som representant for Federation Internationale de l`Automobile representere den internasjonale bilsport i Norge, øke interessen for bilsporten og lede denne i et sunt spor.

KNA skal delta i internasjonalt samarbeid i samsvar med klubbens formål samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber.