Norsk Veteranvogn klubb

Norsk Veteranvogn Klubb ble startet på en «ekspedisjon» til Gjøvik i 1952, da en Rover 1907 ble reddet fra en ellers uviss skjebne.

Bilen er heldigvis fortsatt i klubbens eie, og deltar på de viktigste løpene som arrangeres. Siden den gang har klubben fått ca. 1300 medlemmer og er landets ledende klubb for kjøretøyer av motorhistorisk interesse. Klubbens formål er å oppspore, restaurere og ta vare på slike kjøretøyer. Bevaring er like aktuelt om bilen er fra 1905 eller fra 1960 – om det er en Ford eller en Cord.

Vårt klubblad «Veteranvognposten» sendes ut 6 ganger pr. år.

I den grad det er mulig, ytes det teknisk og praktisk veiledning i forbindelse med anskaffelse og/eller restaurering av gammelbil.

Gjennom hele året holdes det medlemsmøter hvor det legges vekt på det sosiale såvel som det bilhistoriske.

Løp og andre arangementer gjennomføres normalt fra april til oktober. Vi har imidlertid utvidet sesongen noe, i og med at det alltid er noen entusiaster fra klubben som stiller til «Den Første Ordentlige Vaarmønstring» som i mange år har startet fra Universitetsplassen kl 13:00 den 1. januar. Turen går opp til Frognerseteren, hvor det er uteservering.

Høydepunktet i løpskalenderen vår er «Automobilløpet Sandvigen Sundvolden» som går av stabelen hvert år i begynnelsen av september. Her samles vanligvis godt over 150 motorhistoriske kjøretøyer- alle mer enn 30 år gamle, i original eller restaurert stand.

I begynnelsen av mai og i begynnelsen av september hvert år arrangeres det store Ekebergmarkedet (landets største delemarked!) for bildeler, rekvisita, bøker, blader, bilhistoriske «snurrepiperier» – og hele biler, fra vrak til lekkert restaurerte. I tillegg vil du finne antikviteter og mye annet som er vanlig på slike markeder. Ta deg tid til å besøke Ekeberg Camping denne dagen. Bare størrelsen på markedet gjør det til noe helt spesielt. Du vil helt sikkert finne noe som du har lyst til å kjøpe, eller kanskje noe som du til og med har bruk for!!

Klubben er landsdekkende, men medlemsmøtene holdes i Oslo-området.