Norsk Bobilforening

Norsk Bobilforening er Nordens største rene bobilforening. Vi har seks regioner fordelt over hele Norge. Norsk Bobilforening har Servicekontor i Råde med heltidsansatte personer.

Norsk Bobilforening (tidligere Norsk Campingbilforening) ble etablert i 1984 og er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet.

Gjennom sin kontakt med myndighetene skal foreningen bidra til at lover og regler blir oversiktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.