Klubb Alfa Romeo Norge

Klubb Alfa Romeo Norge ble stiftet på et møte på Munchmuseet på Tøyen i Oslo 20. april 1982. Foranledningen for stiftelsen var et planleggingsmøte på tampen av 1981. Her ble det bestemt at en norsk Alfaklubb skulle etableres.