Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia

Velkommen til debatt på børskjelleren i Bergen

Under den store gjennomgangen av etterslepet på fylkesveinettet i 2013, hadde daværende Hordaland, i følge rapport, landets nest verste fylkesveier. Hvordan vil fylkespolitikerne få fylkesveiene opp på en akseptabel standard?

Hvor? Børskjelleren i Bergen, Vågsallmenningen 1

Når? Fredag 25. august kl 16:30

De fremste politikerne i Vestland kommer til Børskjelleren for å debattere hvordan vi skal få fylkesveiene i Vestland opp på en akseptabel standard. Fylkesveiene har et vedlikeholdsetterslep estimert til 600 milliarder kroner, og det er opptil 90% større sjanse for å bli drept eller skadd på fylkesveier enn på riksveinettet. Hva vil partiene som søker makt i Vestland gjøre for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i regionen? Vestlandet er den landsdelen, som sammen med Nord-Norge, er mest utsatt for skred, i tillegg til mangelfulle omkjøringsveier og gjengroing langs veiene, og mange av disse er fylkesveier.

Kommune- og fylkestingsvalget i september er et viktig veivalg. Når det kommer til fylkesveiene, kan veivalget gjøres i mer bokstavelig forstand. Vestland fylkeskommune anslår eget vedlikeholdsetterslep til å være på 14 milliarder.

MELD DEG PÅ FACEBOOKARRANGEMENTET HER.

Deltakere: Gruppeleder i fylkestingsgruppen, Arve Hellet (AP), Fylkesordførerkandidat, Silja Ekeland Bjørkly (H) og Fylkesordførerkandidat, Terje Søviknes (FrP).

Arrangør er KNA Bergen.