REGLEMENT

Reglement

Regler for treningskjøring på Grenland Motorsportsenter

Generelt

All treningskjøring skal foregå i hht. NBFs regelverk for Terreng Touring (TT), Biltrial (BT) og Offroad Challenge (OC). Dette skrivet inneholder i tillegg lokale regler som gjelder på Grenland Motorsportsenter. Reglene er vedtatt av Styret i KNA Telemark Offroad.

Alle som skal kjøre på Grenland Motorsportsenter plikter å sette seg inn i og etterleve både NBFs regelverk og de lokale reglene. All kjøring skjer på eget ansvar.

Kjøreområdet

All kjøring skal foregå innenfor kjøreområdets yttergrenser. Kart over området fås i sekretariatet. Følgende fargekoder er benyttet:

Grønne løyper: Kan benyttes av alle kjøretøy. Egnet for Terreng Touring med originale 4×4 biler med lavserie (Toyota Hilux og Landcruiser, Mitsubishi Pajero, Nissan King Cab og Patrol, Jeep Cherokee, MB Gelendewagen, o.l.).

Gule løyper: Terreng Touring Extreme. Anbefales kun for modifiserte biler med minimum 31’’ hjul, sperre bak og vinsj. Risiko for riper, bulker og vannskader.

Røde løyper og områder med Orange BT skilt: Kun tillatt for Biltrial, dvs. biler med 6-punkts bur godkjent i hht. teknisk reglement for Biltrial. Dette grunnet fare for velt.

Tidspunkter for treningskjøring

Tidspunkter for treningskjøring blir publisert på kalender-siden
Klubbmedlemmer kan i tillegg få påminnelse på SMS. Bruk av terrenget til treningskjøring utenom organiserte treningstidspunkter er forbudt.

Registrering og teknisk kontroll

Alle som skal delta på kjøretrening må møte opp i sekretariatet for påmelding og teknisk kontroll. Sekretariatet er normalt åpent mellom kl. 10:00 og 12:00. Påmelding etter kl. 12:00 aksepteres kun dersom det er gjort avtale om dette på forhånd.
Ha dette klart ved registrering:
Biltrial: Førerkort, vognlisens, førerlisens. (engangslisens kan tegnes)

Terrengtouring: Førerkort, vognkort og evt. TT lisens (engangslisens kan tegnes)

Bergingstjeneste og radiokommunikasjon

Klubben har en beltevogn som benyttes som bergingskjøretøy. Beltevogna har montert en 27MHz PR radio. Kommunikasjon foregår på kanal 16. Bergingstjenesten er normalt operativ frem til kl. 17:00 på lørdager og kl. 16:00 på søndager.
Kjøretøy

Kjøretøy som skal benyttes til treningskjøring på Grenland Motorsportsenter må ha gyldig vognlisens utstedt av NBF for Terrengtouring, Offroad Challenge eller Biltrail.

Registrerte og uregistrerte kjøretøy uten årslisens må kjøpe engangslisens biltrial/terrengtouring/ Offroad Challenge i sekretariatet.

Alle kjøretøy må fremstilles for teknisk kontroll før kjøring, og det må tilfredsstille NBFs tekniske krav til den klassen det skal benyttes i.

Sikkerhet og forsikring

Bruk av hjelm, 4-punkt sikkerhetsbelter og armstrap/nett er påbudt ved Biltrial trening. For Terreng Touring og Offroad Challenge skal bilens originale sikkerhetsbelte benyttes, også av passasjerer. Det er tegnet helårs treningsforsikring på kjøreterrenget. Forsikringen gjelder kun for skade på 3. person. Førere er dekket gjennom NBFs lisenser.
Ved trening i Terreng Touring og Offroad Challenge i enkle seksjoner, skal hjelm benyttes og kun en passasjer i Bilen.
Barn i bilen skal sikres etter Vegtrafikklovens bestemmelser.

Førerlisenser

For Terreng Touring gjelder alle typer førerlisenser utstedt av NBF. For Biltrail og Offroad Challenge gjelder førerlisens for Biltrial. Engangs førerlisens for Terreng Touring, Biltrail og Offroad Challenge kan kjøpes i sekretariatet. NB alle passasjerer i Terrengtouring må løse engangslisens.

Nyttekjøring

Ved nyttekjøring i terrenget i forbindelse med f. eks. rydding av løypetraseer, transport av ved/tømmer, berging, etc. skal kun registrerte kjøretøy benyttes. Nyttekjøring skal være avtalt med Styret i KNA Telemark Offroad på forhånd.

Kjøreavgift til KNA Telemark

Kjøreavgiften for treningskjøring er kr. 100,- pr. dag for medlemmer av KNA Telemark og kr. 225,- for andre. Kjøreavgiften skal bidra til å dekke klubbens utgifter til bl.a. leie av området, vedlikehold av parkeringsplass og tilkomstveier, drift av beltevogner, etc. NB! Kostnader for NBFs lisenser kommer i tillegg. Medlemmer i KNA Telemark kan velge å betale kr. 500,- i kjøreavgift pr. kalenderår isteden for kr. 100,- pr. gang.

Utdrag av prislisten til NBF for 2011

Engangs Trening passasjer lisens
for Terreng Touring, Biltrail og Offroad Challenge : 75,-
Engangs fører- og vognlisens trening
for Terreng Touring / Biltrial / Offroad Challenge : 75,-
Engangs fører- og vognlisens løp
for Terreng Touring / Biltrial / Offroad Challenge : 300,-
Årslisens for fører,
Biltrial, Offroad Challenge og TT: 750,
Årslisens for fører,
Biltrial JR, Offroad Challenge og TT: 600,
Årlig vognlisens, Biltrial 300,-