Austin-Healey Club of Norway

Austin Healey Club Norway ble stiftet som en selvstendig klubb den 24. mars 2009. Av de 52 som møtte frem stemte 46 for at det skulle være en selvstendig merkeklubb.