Vil du jobbe i KNA?

KNA – Kongelig Norsk Automobilklub – er en landsomfattende medlemsorganisasjon for bileiere og bilinteresserte. Organisasjonen er bilismens proaktive, offensive og positive talsperson. Den skal fremme et godt klubbliv og ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle bilspørsmål. Som Norges representant for FIA – Federation Internationale de l’Automobile – representerer KNA den internasjonale bilsporten i Norge.

KNAs virksomhet består av en medlemsorganisasjon med 35 000 medlemmer fordelt på 27 KNA avdelinger og 20 tilknyttede klubber. Lokalavdelingenes virksomhet består av ulike typer bil, kjøre og bilsportaktiviteter, samt at noen avdelinger engasjerer seg i camping og hytter. KNA eier og driver KNA Oddane Sand Camping og flere baneanlegg/idrettsanlegg for bilsport. Eiendommen Tyrigrava i Svartskog, Nordre Follo, utenfor Oslo utvikles nå som nytt hovedkontor og møtested for motorfolket.

I KNAs administrasjon er det i dag 5 medarbeidere, mens campingdriften har opptil 10 medarbeidere i sommerhalvåret. I tillegg er det mange engasjerte frivillige tillitsvalgte fordelt på ulike lokalavdelinger rundt om i landet, samt komiteer og utvalg – alle med hjerte for bilisme og/eller organisasjonsarbeid.

Ledige stillinger