Innkalling til Årsmøte KNA Vest Agder 2019

mandag 28. januar 2019 kl. 09:03

Til medlemmer i KNA Vest-Agder Avdeling

Det innkalles med dette til årsmøte i KNA Vest-Agder Avdeling.

Årsmøtet holdes i lokalene til KNA i Toppdalsveien 116, 4658 Tveit torsdag 28. februar

2019 kl. 1900.