Årsmøte KNA TROMS 2019

mandag 11. februar 2019 kl. 19:33

Det innkalles til årsmøte i KNA TROMS 

onsdag 27, februar kl 19 på Sjøkanten senter ved frisøren i 2 etg i Harstad.

ak 1 Valg av møteleder, referent og  2 til å signere protokoll

Sak 2 Godkjennelse av innkalling

Sak 3 Årsberetning 2018

Sak 4 Regnskap 2018

Sak 5 Balanse 2018

Sak 6 Revisorberetning


Sak 6 Valg Nytt styre