Bli tillitsvalgt i KNA

KNA er en organisasjon som trenger deg. Her finner du godt sosialt samvær, nye venner og muligheter til å engasjere deg i frivillig arbeid. Tillitsverv i KNA gir personlig utvikling og erfaring på mange forskjellige områder.

Lokalavdelingens hovedoppgaver er å skape lokale bilaktiviteter og synliggjøre KNA i nærområdet.

KNA trenger engasjerte personer som er villige til å bruke noe fritid på bilsport, bil og kjøreaktiviteter. Alt du trenger for å bli tillitsvalgt er et gyldig KNA-medlemskap. KNA trenger tillitsvalgte med ulik kunnskap, bakgrunn og erfaring, med lyst til å engasjere seg i klubben og klubbens aktiviteter.

Organisasjonsarbeid lokalt kan føre deg til sentrale verv i KNA og større påvirkning av hele organisasjonen og dens arbeid. 

Er du interessert i å bli tillitsvalgt? Ta kontakt med din nærmeste lokalavdeling.

Se alle lokalavdelinger her

Hva kan du engasjere deg i:

I KNA er det mange forskjellige oppgaver. Det kan være verv som styremedlem, sekretær og muligheter for et fremtidige sentrale styreverv og deltakelse på Landsmøtet.

I tillegg er det behov for medlemmer i komiteer med forskjellige formål og ad hoc grupper, samt banemannskap på bilsportstevner.

Ønsker du å engasjere deg i frivillig arbeid som løpsleder, jurymedlem eller jobbe med bestemte bilsportklasser, regelverk o.l. så er også det mulig gjennom KNA og  NBF (Norges Bilsportforbund).