Historie

Kongelig Norsk Automobilklub ble stiftet 4. januar 1907 og er Norges eldste bilorganisasjon.

KNA har bestått nesten like lenge som bilen i Norge og vår historie er på mange måter sammenfallende med historien om bilismen i vårt langstrakte land.

Det var ikke mange bilene som rullet i Kristianias gater den gang grosserer Christian Langaard og noen av hans bekjente fant det nødvendig å stifte en egen automobilklubb. Men den gang som nå kunne det føles frustrerende å være bilist.

KNA skulle bli en viktig aktør i de første årene. Klubben ble nærmest den tidens "Vegdirektorat". Man lagde skilter og trafikkregler og KNA regulerte også importen av biler i Norge.

Som for mange andre frivillige organisasjoner ble etter hvert mange av klubbens oppgaver overtatt av myndighetene. Dermed utviklet KNA seg til å bli en forbrukerorganisasjon som talte og fortsatt taler, bilistenes sak.

Allerede i 1908 ble KNA medlem av den internasjonale organisasjonen Federation Internationale de l`Automobile (FIA). KNA var den 13. klubben i rekken av medlemmer som ble med i FIA. I dag er 230 nasjonale bilorganisasjoner fra 134 land på 5 kontinenter med i dette viktige internasjonale arbeidet.

Gjennom medlemskapet i FIA har KNA også den internasjonale bilsportmyndigheten i Norge, og ettersom årene har gått i vår historie er bilsporten blitt en stadig mer fremtredende virksomhet i klubben.

I dag er KNA er komplett bilorganisasjon der områdene Bilsport, Medlemstilbud, Samfunnsaktør og Klubbvirksomhet er "grunnpilarer" i vår virksomhet og tilbud til medlemmer.