Treninger

 

For trening ved
ÅLESUND KART RING

gjelder følgende

Kart og kjøreutstyr skal alltid godkjennes av treningsansvarlig.

Lisenser skal være betalt og forevises treningsansvarlig ved hver trening, ved manglende dokumentasjon må engangslisens kjøpes av treningsansvarlig før trening på banen.

Følgende føres i treningsprotokoll:

Navn på fører og eventuelt foresatt.
Førerlisens nummer
Vognlisens nummer
KNA Medlemsnummer

 

Treningsavgift

 For 2016 gjelder følgende vedr treningsavgift:

Årlig treningsavgift kr o,- for KNA medlemmer

og

kr 1.500,- for ikke KNA medlemmer

betales til kto 39102016061 

Ikke KNA medlemmer betaler alle kr. 200,- pr. treningsdag (evt årsavgift)

 

Alle må ha vognlisens og søknad finner du HER
(merk at du kan ha billigere vognlisens kun for trening)

Alle må ha personlig lisens. søknad finner du HER
(merk at du kan ha billigere lisens kun for trening)