Spørsmål og svar

Finn spørsmålet du ønsker å få svar på. Trykk på den røde spørsmålsteksten så kommer svaret på spørsmålet automatisk opp.

Svar på vanlige spørsmål

Veihjelp / assistanse

 • Jeg har to biler. Kan jeg få KNA Veihjelp på begge?

  Et medlemskap med KNA Veihjelp dekker én bil i husstanden. Ønsker du KNA Veihjelp for flere koster det kun kr 350,- ekstra per bil per år. Du kan få KNA Veihjelp for inntil 4 biler på et medlemskap, forutsatt at alle er registrert på medlemmets husstandsadresse. Ta kontakt med medlemservice dersom du ønsker veihjelp for flere. 

 • Hvilke utgifter kan jeg få refundert i forbindelse med KNA Veihjelp?

  En generell oversikt over hvilke utgifter du får refundert finner på på www.kna.no, under ”Vilkår KNA Veihjelp” I utgangspunktet refundres utgifter til hjemtransport av bil, fører og inntil fire andre i reisefølget, eventuelt transport av bil til verksted. Det kan også være aktuelt å få dekket overnatting på hotell mens bilen er på reparasjon. Vær oppmerksom på at utgifter må avtales på forhånd med Viking. Les mer

 • Hvis jeg låner bort bilen min, er den dekket av mitt medlemskap?

  Medlemskapet (KNA Veihjelp) gjelder for biler som er registrert på din hjemmeadresse. Alle om kjører den har den samme veihjelpsdekningen som medlemmet, forutsatt et medlemskap med KNA Veihjelp. 

 • Må jeg betale egenandel når jeg får assistanse?

  Som KNA-medlem betaler du ingen egenandel ved assistanse så lenge forutsetningene for KNA Veihjelp er tilstede. Dette gjelder selv om du har behov for flere assistanser i løpet av  medlemsperioden (12 måneder). Les mer (KNA Veihjelp vilkår)

 • Må jeg betale egenandel dersom jeg må ha veihjelp?

  Hos KNA er det ingen egenandel ved assistanse, og det er heller ingen begrensninger i antall assistanser i medlemsperioden. 

 • Hvor gjelder KNA Veihjelp?

  KNA Veihjelp gjelder i Norge og hele Europa, alle dager 24 timer i døgnet, hele året. KNA Veihjelp får du også på din hjemmeadresse dersom du skulle ha problemer som for eksemple startvansker, utelåsing og punktering. Les mer (Vilkår for KNA Veihjelp)

 • Hvordan tar jeg kontakt dersom jeg trenger assistanse i Norge og utlandet?

  Dersom du trenger assistanse: 

  • Norge tlf: 800 31 660. 
  • utland tlf: 0047 eller +47 deretter 22 30 30 50. 

  Oppgi alltid ditt medlemsnummer i KNA når du tar kontakt, og pass på at medlemskapet er betalt før du legger ut på biltur.   

 • Jeg har hatt utgifter i forbindelse med assistanse. Hvordan kan jeg få disse refundert?

  Krav om refusjon av utgifter skal rettes til:

  • Viking Kundesenter tlf 800 31 660.

  Der vil du få nærmere informasjon om hvordan du skal gå fram og hvilken dokumentasjon som må fremlegges. Les mer

 • Gjelder KNA Veihjelp for hele familien?

  Alle som kjører bilen har krav på veihjelp forutsatt at medlemmet har et medlemskap som inkluderer KNA Veihjelp. I tillegg må bilen det gjelder være registrert på medlemmets husstandsadresse, og medlemmet må ha lagt inn bilens registreringsnummer hos KNA.

Betaling

Faktura

Adresseendring

 • Jeg har endret adressen min. Hvorfor står gammel adresse på regningen?

  Din nye adresse er registrert etter at regningen er sendt fra oss. Fra vi skriver ut en regningen tar det gjerne 4-6 dager grunnet postbehandling og postgang. Adressen din er oppdatert og den neste regningen og medlemsbladet vil ha korrekt adresse. 

 • Hvordan endrer jeg adressen min hos KNA?

  Du har flere muligheter til å endre din adresse. Enklest er det å gå inn på www.kna.no til ”Logg inn/Min side”.  Logg inn med ditt passord og mobilnummer.

  Du kan også sende en oss en e-post. I så fall, gå inn på www.kna.no. Under ”Kontakt KNA” finner du et kontaktskjema som du fyller ut og sender.

  På hverdager mellom 09.00 – 15.00 kan kontakte oss på telefon 21 60 49 00.

  Les mer (min side)

   

 • Jeg oppholder meg i utlandet om vinteren. Trenger KNA min utenlandsadresse?

  Dersom du ikke benytter Postens tjeneste for midlertidig adresseendring, kan du gå inn på www.kna.no (Logg inn/Min side) og endre din adresse når du selv ønsker det. Husk å endre tilbake til hjemmeadressen når utelandoppholdet er over. For at du skal få medlemsbladet er det viktig med korrekt adresse. Vær oppmerksom på at du må endre adressen ca.14 dager før du reiser.  Les mer (min side)

   

 • Hvordan endrer jeg min adresse?

  Du har flere muligheter til å få endret din adresse.

  Enklest er det å gå inn på www.kna.no og gå inn på ”Logg inn/Min side”.  Logg inn med ditt passord og mobilnummer. 

  Du kan også sende en e-post. På www.kna.no går du inn på ”Medlemservice” der finner du et kontaktskjema som du kan benytte. 

  På hverdager mellom 09.00 – 16.00 kan kontakte oss på telefon 21 60 49 00

Medlemskort

 • Hvorfor har jeg ikke fått medlemskort sammen med regning?

  Et nytt medlemskortet sendes ut til alle medlemmer annen hvert år i slutten av november eller begynnelsen av desember. Nye medlemmer får medlemskortet tilsendt kort tid etter medlemskapet er betalt. Også nye medlemmer vil få tilsendt nytt kort ved årsskiftet annen hvert år.

 • Jeg har mistet medlemskortet mitt. Hvordan får jeg nytt?

  Gå inn på www.kna.no under fanen MEDLEM og deretter MEDLEMSSERVICE. Der finner du et skjema du kan fylle ut og sende oss. Du kan også sende oss et postkort til:

  KNA, Postboks 2425 Solli, 0201 Oslo. Husk i så fall å føre opp ditt medlemsnummer.

  Du kan også ringe 21 60 49 00 alle hverdager mellom 09.00 og 16.00. Les mer (kontakt oss)

 • Kan andre i familien min benytte seg av mitt medlemskort?

  Medlemskortet er personlig og kan ikke benyttes av øvrige familiemedlemmer. Dersom andre i familien ønsker å benytte seg av medlemsfordelene lønner det seg å tegne et medlemskap. Les mer

  Dersom medlemskapet er inkluder KNA Veihjelp får alle som kjører bilen hjelp. Det er derfor ikke nødvendig med et ekstra medlemskap for at familien eller andre skal være sikret assistanse dersom det skulle oppstå problemer med bilen hjemme eller langs veien.

 • Jeg har ikke fått nytt medlemskort i år?

  Nye medlemskort sendes ut i slutten av november eller tidlig i desember annet hvert år. Dersom du ikke har mottatt ditt nye medlemskort innen 15. desember kan det være kommet bort i postgangen, eller adressen kan være feil. 

  Undersøk på "Logginn/min side" om adressen er korrekt. Rett opp eventuell feil adresse.

  Dersom adressen er riktig,  gå inn på "Medlemservice” og fyll ut skjemaet og opplys om at du ønsker nytt medlemskort. 

  Du kan også sende et postkort til KNA, Postboks 2425 Solli, 0201 Oslo

  Tlf: 22 60 49 00 hverdager mellom 09.00 og 16.00 

 • Jeg har mistet/ødelagt mitt medlemskort - hvordan får jeg nytt?

  Nytt medlemskort får du ved å kontakte oss.

  Gå inn på  ”Medlemservice”  og fyll ut skjemaet og opplys om at du ønsker nytt medlemskort.

  Du kan også sende et postkort til KNA, Postboks 2425 Solli, 0201 Oslo. Husk å oppgi ditt medelmsnummer.

  Tlf. 22 60 49 00 hverdager mellom 09.00 og 16.00. 

Nytt medlem

Medlemsfordeler

Medlemskap

 • Kan jeg benytte mottatte faktura dersom jeg ønsker å endre medlemskapet?

  Når du endrer medlemskap vil du motta en ny faktura for ditt nye medlemskap. Se bort fra mottatte faktura for ditt tidligere medlemskap. 

 • Følger KNA-medlemskapet kalenderåret?

  Medlemskapet i KNA løper 12 måneder fra betalingsmåneden. Du kan tegne medlemskap når som helst på året, og medlemskapet løper automatisk så lenge du ønsker det. 

 • Følger KNA-medlemskapet person eller bil?

  Medlemskapet i KNA er personlig. Det innebærer at du som person får tilgang på alle medlemsfordelene. Dersom ditt medlemskap også inkluderer KNA Veihjelp får du alle andre som kjører bilen assistanse på samtlige biler som er registrert på din bostedsadresse. Dersom huststanden har flere biler må det betales KNA Veihjelp for bil nr 2 (og flere). 

   

 • Jeg er pensjonist, innrømmes jeg noen rabatt?

  Prisen er den samme for alle medlemmer, og det innrømmes ingen rabatt for pensjonister. KNA har som mål å være meget konkurransedyktig på pris, og at alle medlemmer er sikret den samme gunstige prisen.

 • Hvordan kan jeg avslutte mitt medlemskap?

  Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap er det fint om du gir oss beskjed på e-post. Gå på www.kna.no og til ”Medlemsservice”. Der finner du et kontaktskjema for utfylling.

  Du kan også sende et postkort.  Husk å påføre ditt medlemsnummer og navn, eventuelt ring oss på  telefon 21 60 49 00 alle hverdager mellom 09.00 – 16.00.

  Alternativt kan du kan også overføre medlemskapet til andre i familien, eller gi det i gave til noen som setter pris på et KNA-medlemskap med eller uten veihjelp. I så fall, ta kontakt med medlemsservice så ordner vi det