Oslo bystyre vedtar fossilfri klimastrategi

torsdag 7. mai 2020 kl. 11:13

Onsdag 6. mai vedtok Oslos bystyre ny klimastrategi for hovedstaden. Målet er at byen skal være fri for fossilbiler innen ti år og at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel.

 

I tillegg til at alle personbiler skal være utslippsfrie innen 2030 innebærer den nye strategien at alle varebiler og kollektivtrafikken skal bli utslippsfri. Det samme gjelder havnevirksomhet og ferdsel på fjorden.

 

-Byrådets strategi er ensbetydende med å frata deler av Oslos befolkning muligheten til å dekke egne transportbehov, hvilket vil ha store konsekvenser for Oslofolkets levestandard, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

 

-Vi må endre oss og vi må endre politikken, uttalte miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til NRK da vedtaket var en realitet.

 

De eneste partiene som stemte imot var Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

 

-Dette vedtaket er svært ambisiøst og legger sterke føringer for bilistenes mulighet til å velge. KNA har i flere omganger uttalt at målene er for ambisiøse og at tiltakene er for tøffe. En bil har en levetid på 15-20 år. Dessuten er verken teknologi, infrastruktur eller alternativer gode nok til å dekke folks transportbehov, i alle fall ikke i dag. -Vi trenger en realistisk miljøpolitikk som gir resultater, men som samtidig ivaretar folks transportbehov, avslutter Skiaker.