Lurer du på hvordan vi skal forflytte oss i fremtiden?

mandag 13. januar 2020 kl. 16:31

Meld deg på Mobilitet 2020 - årets viktigste konferanse og en møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål. Konferansen en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor politikk skal utvikles, tanker brynes og kunnskap og gode idéer deles.

Mobilitet 2020 skal belyse de viktigste og vanskeligste utfordringene innen samferdselssektoren, og bidra til å bringe sektoren i grønn retning. Dette skal oppnås gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Alt som kan krype og gå innen samferdsel vil være til stedet og diskutere viktige og vanskelige spørsmål om fremtidens mobilitetsløsninger: Forskere, politikere, sentrale personer fra forvaltning- og næringsliv – både norske og internasjonale aktører. Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) har sammen med KNA og 16 andre sentrale aktører utformet et innholdsrikt program.

Interessert? Se konferansens nettsider for å lese mer og melde deg på.