KNA støtter brede og raske motorveier

onsdag 12. februar 2020 kl. 10:14

I et høringssvar til Statens vegvesen har KNA nylig stilt seg positiv til 120 km/t fartsgrense på norske motorveier. KNA synes i tillegg at man bør beholde dagens krav til 4-felts motorvei.

KNA tar det ikke for gitt at høyere hastighet vil være negativt for trafikksikkerhet og klima, og mener dette er et tiltak som kan gi økt effektivitet og fleksibilitet for norske bilister. -I tillegg vet vi at høyere standard på veiene gir bedre trafikksikkerhet og bedre fremkommerlig, sier generalsekretær Børre Skiaker. 

Selv om øvre tillatte hastighet er 120 km/t så betyr ikke det at alle må kjøre i 120 km/t. -Hver og en må ta ansvar for å tilpasse farten etter egne ferdigheter og forholdene ellers. Dette er førernes plikt uansett tillatt maks fart. Og de aller fleste gjør dette på en god og trafikksikker måte, fortsetter Skiaker. 

KNA arbeider for bedre og mer effektive veier med høyere fart gitt at dette ikke går på bekostning av trafikksikkerheten.