KNA på Stortinget

fredag 7. mars 2014 kl. 15:22


Torsdag 6. mars var KNA i Stortinget for å diskutere tiltak som kan bedre trafikksikkerheten på norske veier.

Det var Høyre og Fremskrittspartiet sine fraksjoner i transportkomiteen på Stortinget som inviterte til dialogmøte om trafikksikkerhet.

 Hensikten med møtet var at organisasjoner og faglige miljøer som jobber tett på trafikksikkerhetsutfordringene skulle komme med sine innspill. Målet med møtet var å dele erfaringer og kunnskap om trafikksikkerhetsutfordringer og hvilke løsninger som fungerer. 

 På vegne av KNA presenterte generalsekretær Børre Skiaker følgende tiltak:

1) Moderne veier med adskilte kjørefelt.
2) Tilgivende avkjøringssoner når føreren kjører feil.
3) Teknisk avanserte førersystemer på bilene (ITS)
4) Kollisjonssikre kjøretøyer.

Generalsekretær Skiaker understreket at det må være fokus på ungdommene, i det forbyggende arbeidet.

– ”Ungdommene uttrykker stadig ønske om å kjøre på bane, bli kjent med bilen, seg selv og teste grenser, oppleve mestring og spenning. Dette behovet bør ikke dekkes på veien, men hvordan legge forholdene bedre til rette for banekjøring med læring og hvilke krav kan vi stille og hvilke vil bli respektert av ungdommene?”, spør generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

 I tillegg nevnte KNA viktigheten av å utnytte tilgjengelig kunnskap i trafikksikkerhetsarbeidet og rette fokus mot de som skaper flest alvorlige ulykker.