KNA om bompenger i og utenfor byene

torsdag 13. juni 2019 kl. 10:03

– Nok er nok, nå får det holde med bompengeøkningen. Det må gjøres et omfattende arbeid knyttet til både finansieringen av nødvendig infrastruktur i Norge og avgiftene bilistene skal betale, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Bilde: Generalsekretær Børre Skiaker, her foran den nye bomstasjonen ved Carl Berners plass. FOTO: KNA

KNA mener at veiinfrastruktur er et fellesgode for det norske samfunnet. Vi kan ikke opprettholde verken distriktspolitikk eller næringsliv om denne infrastrukturen ikke er på plass. Derfor mener KNA at 80 % av kostnadene ved veibygging må dekkes av felleskassen (stat, fylker, kommuner), og at bilistenes andel i form av bompenger kan være inntil 20% av kostnadene ved veibygging. 

Enig
– KNA er enig med bilistene som mener at nok er nok. Vi mener at hele konstruksjonen rundt byvekstavtalene må endres. Disse avtalene er ikke bærekraftig fordi resultatet blir enten ingen utbygging eller svært dyre utbygginger. Det er på tide å evaluere finansieringssystemet og innholdet i byvekstavtalene, og erkjenne at storsamfunnet må ta mer ansvar for å bygge landet og infrastrukturen i de store byene. Dette er viktig når vi vet at flere flytter til byene, sier Skiaker.

KNA synes det er underlig at det er mye motstand mot å modernisere og bygge ut nødvendig infrastruktur i Norge, og da er altså kollektivtrafikk inkludert, sier Skiaker.

Bruken av bompenger
KNA mener det er avgjørende at bilistene ser og forstår begrunnelsen for hvorfor de betaler bompenger. Bilistene skal vite at bompengene de betaler faktisk kommer bilistene til nytte i form av bedre vei. Fotgjengere, syklister og kollektivreisende kan på sin side bidra til finansieringen av infrastrukturen de bruker. Vi må ha et avgiftssystem folk oppfatter som rettferdig.

I et land hvor hele 80% av all persontransport skjer med bil og privatbilen for mange er eneste mulige transportmiddel, er det avgjørende at bilen ikke blir et luksusgode. KNA kjemper derfor for en rettferdig avgiftspolitikk til beste for den jevne bilist.

Nytt takstsystem på plass for bilister i Oslo og Akershus

  • 1. juni ble det innført nytt takstsystem for Oslo-bilistene. Dette for å ta inn 25. milliarder kroner til vei- og kollektivutbygging i Oslopakke 3.
  • I tillegg til de 29 eksisterende bomstasjonene er det nå kommet til 54 nye bomstasjoner, slik at det totale antallet nå har steget til 83.
  • Selv om takstene blir lavere enn for noen, må nå også elbilene betale. Enkelte andre bilistgrupper vil oppleve reduserte bomutgifter da bompengeinnkrevingen er jevnere fordelt. Enn så lenge er det også gjort unntak for elbiler over 3.500 kg og hydrogenbiler – et gode hovedstadsbilistene bør unytte før det er for sent.
  • Parallelt med innføringen av det nye takstsystemet har den generelle rabatten ved bruk av bombrikke steget fra 10% til 20%. Med bombrikke betaler man også kun for én bompassering i timen i området indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i ved bygrensen.
  • KNA råder derfor alle bilister som ferdes i Oslo-området til å skaffe seg bombrikke.
  • KNA anbefaler Fjellinjens bompengekalkulator, som gir deg oppdaterte bomsatser for hele landet. Klikk her for kalkulatur.