KNA deltok i demonstrasjon mot bompengepolitikken

fredag 3. november 2017 kl. 09:16

Sammen med omlag 3000 mennesker demonstrerte KNA, onsdag ettermiddag, mot rushtidsavgift og nye bommer i Oslo.

FOTO: KNA 

– KNA er for bedre miljø, men imot rushtidsavgift og nye bommer i Oslo. Bompenger, lavutslippssoner, miljødifferensiering, rushtidsavgifter - lag på lag med avgifter, det er tøffe tiltak mot bilister som har behov for å bevege seg i nærheten av byen med bil, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker.

KNA mener iveren etter å iverksette tiltak mot bilistene kan komme ut av kontroll, og etterlyser politikere som har et helhetsperspektiv. Belastningen blir så stor at man nærmest tvinger bilistene i senk, mens andre forurensere slipper billig unna.

– Man må ha forståelse for at mange er avhengige av å bruke bil, kollektivtilbudet er ikke godt nok for å være et alternativ til bil. Folk skjønner miljøproblematikken, de fleste kjører ikke bil i hverdagen fordi de vil – de gjør det fordi de må, sier Skiaker.

Finansiering og utvikling av kollektivtrafikk er bra og nødvendig, men det vi har sett i mange år er at det startes med straffetiltak, dette burde vært omvendt. Start med et godt kollektivtilbud, da trengs antageligvis ikke straffetiltak i det hele tatt, for bilistene og menneskene vil velge det som er mest effektivt og rimeligst.

Protestere mot bomringer i Oslo og omegn-gruppen, har nå samlet inn 33 304 underskrifter. Det trengs tilsammen 50 000 underskrifter for å få saken opp i Stortinget til ny høring.

Ser mer informasjon om underskriftskampanjen på Facebook siden: Protestere mot bomringer i Oslo og omegn, her.