Høringssvar 2018

onsdag 15. april 2015 kl. 11:08

Svar på høringer :

Høring - Forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter 12.01.18.

Høring - framlegg om endringar i bilansvarslova 12.01.18.

Høring - Forslag om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy - vandelskrav for kontrollører 30.01.18.

Høringsnotat - forslag om ny mal for skilting av automatiske bomstasjoner utenfor og i byer. 09.02.18.

Høringssvar Endring av kjøremønster - Implementeringsløp 22.02.18.

Høringssvar Høring om forskrifter om endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften 13.03.18.

Høringssvar Høring om forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (gjennomføring av direktiv 2014/45/EU samt visse andre endringer) 17.03.18.

Høring om endringer i kjøre- og hviletidsforskriften og forslag til ny forskrift om fartsskriververksteder 26.04.18.

Høring - Innføring av gebyr for manglende oppmøte til bestilt time for hallkontroll 23.05.18.

Høring Endringer av kjøremønster nye skiltforskrifter. 25.05.18.

Høring til forskrift om utstedervirksomhet i Norge 15.08.18

Høring - ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Geneve-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonale godsbefordringer på veg (CMR) 28.08.18.

Høring - Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder 30.08.18. 

Høring - Forslag om å innlemme overtredelse av forbruket mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen - Tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utsendelse av forenklet forelegg - forslag om endring i formkrav 30.08.18

Høring om forskrift om endring i yrkessjåførforskriften 14.09.18

Høring - forslag til nye krav for innlevering av salgsmelding på papir 02.11.18

Høring Forslag til kommunal gateparkering innenfor ring 1. 27.11.18.