Høringssvar 2014

torsdag 23. oktober 2014 kl. 16:59

Svar på høringer :

-Høring Endring av forskrift om kjøretøyverksteder og forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.31.03.14

-Høringssvar Nyhøring transport av ett og flere udelbare kolli og samlasting av udelbart og delbart gods.17.06.14.

-Høring forslag til påbud om vinterdekk og tilhenger til bil som har tillatt totalvekt over 3500 kg samt løftbare aksler på bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totaltvekt over 3500 kg mv.19.06.14.

-Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag om endring i forskrift om førerkort m.m. 50 km/t traktor.01.08.14.

-Høring Forslag om endring i vegtrafikkloven § 36 b tilbakeholdsrett for å sikre ilagte sanksjoner mv.12.08.14

-Høring Utkast til revidert AutoPASS-avtale høring.25.08.14.

-Høringssvar Gjelder implementering av forordning EU nr.1230/2012.28.08.14.

-Høring Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.15.09.14.

-Høring Offentlig høring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner.23.09.14.

-Høringssvar på forskrift som innfører EETS.01.10.14.

-Høringssvar. Høring - forslag til endringer i førerkortforskriften 17.11.14.

-Høringssvar. Høring - Forslag til gebyrendringer i 6 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort 27.11.14.

-Høringssvar. Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. 04.12.14.

-Hørinssvar. Høring om forslag til endringer i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endringer i forskrift om førerkort m.m. - forslag om delt praktisk prøver i klassene A1, A2 og A (delt MC prøve). 23.12.14.