Økte bomavgifter for elbiler i Oslo fra 1. mars

onsdag 8. januar 2020 kl. 08:22

Snart må disse elbilene betale nesten dobblet så mye i Oslo-bomringene. 

Fra 1. mars må elbilister betale 10 og 15 kroner for å passere de to bomringene i Oslo, nesten en dobling fra dagens nivå. Dette i følge NTB. Prisøkningen gjelder kun elbiler og ikke andre kjøretøyer.

-Jeg er ikke overrasket, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker. -Det er viktig at flere bidrar med finansieringen av alle prosjektene som iverksettes, dessuten er det rettferdig at eiere av nullutslippskjøretøyer bidrar mer.   

Med det nye prishoppet legger Oslo seg tett opp mot Stortingets vedtak om at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av hva fossilbilene betaler i bomringen.

KNA er mot bompenger og arbeider for rettferdige bilavgifter som bidrar til å begrense miljøskadelige følger av bilbruk.