Tilleggsregler Fredriksten Challange 2019

fredag 26. april 2019 kl. 19:47

TILLEGGS­REGLER

”FREDRIKSTEN CHALLENGE 2019”

Arrangør

KNA Halden.

Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N-1786 Halden

Telefon: KNA Halden v/ Terje Nilssen 906 21 848.

Arne Renstrøm arner@halden.net

Løpets navn

FREDRIKSTEN CHALLENGE 2019.

Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2019

Løpet inngår også i KNA Mesterskapet Challenge 2019.

Løpet inngår i NEZ cup 2019

Løpets art

Løpet er et nasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med
Det Nasjonale Sportsreglement for Norge og disse tilleggsregler.

Arrangør­lisens

ARBO 19.10152

Sportskomite

Løpsleder:          Terje Nilssen

Sportskomité:  John Thoreby

                             Tore Buer

                              Arne Renstrøm

                                 Per M. Dalene

                             Bjørn Haugeby

Jury       

 

Thor Inge Tollehaug, Juryleder

Freddy Høgås

Svein Jacobsen

Løpsdato

Lørdag 25. MAI 2019.

Løpets

start/mål

Halden Auto A/S, Svinesundsveien 345, 1789 Berg i Østfold.

Første bil starter kl. 10:00 og er i mål ca. kl. 16:30. Fredriksten Festning

Sekretariat

Lørdag 25.mai Halden Auto A/S og Fredriksten Kro

Åpner kl. 08:00

Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.

Teknisk kontroll

Åpner kl. 08:00.

Tripp

Trippavstand

Se Challenge reglement 2019, NBF, § 558 b)

Trippavstand vil bli oppgitt i startprogrammet.

Utlevering av kjøreordre

Utleveres i sekretariatet 1,0 timer før egen start tid.

Løpets lengde

Ca.250 km.

Etappetyper

I løpet inngår orientering, pålitelighets og ferdighetsetapper.

Klasser

 

Det innbys til deltakelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant se § 557 b) Klasseinndeling.

For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557 c) Bilklasser.

Krav til besetning og bil

Se § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltakende biler..

Påmelding

Sendes pr. E-mail til:

 http://www.hanken.dk/

 

                  KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden

               E-mail: arner@halden.net

 

Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443

     IBAN nr.       NO3410301156443

     SWIFT/BIC   SPTRNO22

                  NOK - 2.500,- innbetalt innen 18.mai 2019.

                  NOK – 2.700,- innbetalt etter 18.mai 2019

               NOK – 1.500,- for Debutant og utenlandske deltagere, innbetalt innen       19.mai 2019

Påmeldingsavgiften inkluderer: Kjøreordre, leie av GPS-logger, arrangørens forsikring, kaffe/te ved start og en enkel lunsj.

Påmeldingsfrist: 18.mai 2019 kl. 24:00.

Deltagere som overholder påmeldingsfristen, vil få tilsendt startprogram på e-post, husk e-post adresse på påmeldingen. Etteranmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt.

Avbud

Ved avbud meldt innen 18.mai 2019 tilbakebetales 100 % av Påmeldingsavgiften. Ved avbud meldt etter 18.mai tilbakebetales 50 % av Påmeldingsavgiften.

Forsikring

Deltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke ”vanlig” forsikring deltagelse på ferdighetsprøver og det er uklart hva som dekkes for øvrig. Se også ”Bilsportforsikringer”, side 28 - 31 i Bilsportboken.

Lisenser               

Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagerne må ha gyldig lisens. Dette kontrolleres ved start. Engangslisens kan kjøpes ved start.

NB. Utenlandske deltagere må løse lisens i egen klubb/forbund

Premiering

De tre første plassene pr. klasse premieres. (kl. Expert, Sport, Touring, og

Debutant )

På ferdighetsetapper premires vinnerne i hver bilklasse.

Resultater          

Resultatliste foreligger 25.mai, ikke før kl. 18:00. Premieutdeling etter protestfristens utløp.

Veier    

Offentlige og private veier av god standard.

Løpsavvikling

Startrekkefølgen er: Klasse Expert, Debutant, klasse Touring og klasse Sport. Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt. Det er flytende start. Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid. Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet minimum 15 minutter før løpets start.

Kart       

Rømskog 10023

Store Le 10021                 

Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.

   

 

Alle klasser kjører identisk løype. For øvrige bestemmelser, se § 566 Kjøreordre.

Kontroller

Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller.

Tidtaking

Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 Tidtaking. Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det.

Deltakerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig.

Reklame

 

Dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer.

Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram.

Protester

Se § 582 Protester, tidsfrister og jury. Se også § 93-99 i NSR

Kontrollskilt

Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet.

Innbydelsen og Tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden eller www.fredrikstenchallenge.no. Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement , eller kontakt Norges Bilsportsforbund 23 05 45 00.

 


 

        

KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!