Referat i fra årsmøte 2017

tirsdag 28. mars 2017 kl. 11:30

Referat fra KNA Halden Årsmøte 1. mars 2017

Møtet ble satt i hos SG Arkitekter kl 19:01, og Terje Nilssen ønsket medlemmene som var tilstede velkommen.
Godkjenning av Innkalling og Saksliste ble foretatt, og Bjørn Haugeby og Roger B. Johansen ble valgt til hhv. ordstyrer og referent.

Bjørn tok over klubba, og det ble valgt 2 medlemmer til å skrive under årsmøtereferatet, disse ble Tom Magnus Mosserød og Roy Madsen.

Sekretæren leste årsberetningen, som ble godkjent.

Kasserer Arne Renstrøm presenterte regnskapet, og klargjorde noen detaljer i oppsettet.

Revisor Tore Fredriksen var ikke tilstede, men hovedinnholdet i hans redegjørelse var kjent, så regnskapet ble enstemmig godkjent.

Arne redegjorde for budsjettet for 2017.

Det var kommet 1 sak til Årsmøtet, fra Valgkomitéen: Jan Vidar Andersen og Tore Buer ang. ny styrestruktur,og nytt styre, og etter en lang diskusjon ble følgende styre enstemmig vedtatt:

Formann: Bjørn Haugeby.
Nestformann:Terje Nilssen.
Kasserer: Arne Renstrøm.
Sekretær: Roger Berg Johansen.
Gruppeleder, Challenge: Terje Nilssen
Gruppeleder, Bane/Racing: Ib Brøchner
Gruppeleder, Rally/-sprint/Bakkeløp: Martin Buer
Gruppeleder, Autoslalåm/Olabil: Arne Renstrøm
Gruppeleder, Drifting/Gatebil: Erik Nilssen
Gruppeleder, Biltreff/Turer: Tore Kjell Larseng

Revisor:  Tore Fredriksen

Delegat til Avdelingsmøtet: Bjørn Haugeby, vara. Tore Kjell Larseng.

Valgkomité: Jon Tore Grimsrud og Martin Lyng.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:45.